Brand Family logotyp DNA-Guide

DNA-Guide

DNA-tjänster i forskningens framkant

Med en grundtanke att människor kan förändra sin livssituation om de har kunskap om sitt eget DNA skapades en möjlighet att privat göra ett DNA-prov och få analysen. Alltsedan DNA-Guide startades har Brand Family varit konsulter för kommunikation och levererat strategi, design, print, PR mm